Thema 2024 “Vrede”

VREDE, SHALOM, SALAM

Wat is vrede? Dat is een indringende vraag in een wereld waarin geweld en oorlog aan de orde van de dag zijn. Wat is vrede? Is het afwezigheid van geweld? Maar vrede is toch meer dan de afwezigheid van geweld? Er zijn tientallen afgeleide begrippen van vrede. Gewapende vrede, vredesdoorbraak, vredesplan, vredesvisioen, vredesplicht, vredeskamp, vredesengel, vredespolitiek……..enz.

Vrede is in religieuze tradities en praktijken een kernwoord! Mensen zoeken vrede, vrede met elkaar, vrede met zichzelf, vrede met God. Aan de andere kant is het God, of de Ander, of de Liefde, die de vrede geeft. Het is een veel tradities een mooi gebruik om elkaar met vrede te groeten, vrede, shalom of salam (het woord in het Arabisch en in het Hebreeuws komt van dezelfde stam)

Wikipedia omschrijft ‘vrede’ als een toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van strijd en twist. De “toestand van rust” is voor het eerst in 815 als ‘vrede’ omschreven. (waar? Wie? Wat? hoe bedoel je?? Uitleg? graag nog even verwoorden!)

Alle eeuwen door zijn kunstenaars op zoek naar vormen om de hunkering naar vrede tot uitdrukking te brengen. In de vorm van bijvoorbeeld aanklacht tegen geweld en oorlog, Aanklacht tegen onderdrukking en dictatuur. Denk aan “Guernica” van Pablo Picasso. Maar ook ‘Valentine’s Day Mascara’ van Banksy die hiermee huiselijk geweld aan de kaak stelt.

Het thema van deze editie van Kunst & Geloof is vrede. Kunnen wij met onze talenten tot uitdrukking brengen wat vrede voor ons betekent?  We zijn benieuwd hoe u dit tot uitdrukking brengt. Als klacht tegen…? Of als zicht op of visioen van vrede…?

Wij, leden van de werkgroep Kunst en Geloof, wensen u/jullie een inspirerende tijd.

Deep peace falling over you;

God’s peace growing in you

(tekst uit de gemeenschap van Iona)