nieuwsbrief oktober 2017

UITNODIGING KUNST EN GELOOF

KunstenGeloofOosterhout (KGO), één van de podia voor (amateur) kunstenaars in Oosterhout en omgeving, biedt ruimte om één keer per jaar rond een thema kunst ten toon te stellen in de Vredeskerk en in De Beuk.
Dit jaar is het thema van KGO ‘samen ’. ‘Samen’ roept allerlei associaties op: samen-leving, samen-werking, verbinding, kracht, samen sta je sterk! ‘Alleen SAMEN komen we eruit’ en – naar we hopen – roept het thema bij de exposanten en bij u nog veel meer op.
Op dit moment zijn er al zo’n veertig exposanten.
De expositie ‘SAMEN’ vindt plaats in de periode van zaterdag 4 november t/m zondag 12 november. De opening van de expositie zal zijn op zaterdag 4 november om 14.00 uur in de kerk. Deze wordt verricht door Jaap Oomen, oud directeur van de Effent en voor velen in Oosterhout geen onbekende.
Graag nodigen wij u uit voor de opening. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om in de weekenden en op een paar middagen in de tussenliggende week eens binnen te lopen in de kerk en de Beuk.
De organisatie van deze activiteit (nu inmiddels voor het negende keer) bestaat onder meer uit leden van een voormalige werkgroep van de Thomasparochie en een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente Oosterhout. Over ‘samen’ gesproken… ! Ook zijn wij blij dat het Centrum voor de Kunsten H19 bereid is een onderdeel van het programma voor zijn rekening te nemen.
Maar wij hopen natuurlijk vooral dat u eens binnenloopt en zich kunt laten verrassen door wat onze (amateur) kunstenaars hebben gemaakt. Er is alle ruimte voor gesprek en ontmoeting.

Namens de werkgroep KunstenGeloofOosterhout,
André Vlieger

Reacties zijn gesloten.