Schola Cantorum Oosterhout

Op de website van schola (deschola.nl) staat:  

‘Wij zijn een Gregoriaanse Schola…. De Schola Cantorum Oosterhout stelt zich ten doel het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel erfgoed te bestuderen, te bewaren en te propageren. Zij baseert zich daarbij voornamelijk op de verworvenheden van de studies van vroegmiddeleeuwse handschriften, zoals die in de vorige eeuw door de monniken van Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen en daar en ook elders nog steeds worden voortgezet. Bij haar uitvoeringen beperkt de schola zich niet uitsluitend tot het liturgische kader, maar hanteert zij nadrukkelijk ook de concertvorm, al dan niet geïnspireerd door vormen van middeleeuws drama’.

7 november 2019: Schola Cantorum Oosterhout in de Vredeskerk

De Schola Cantorum Oosterhout verzorgt donderdagavond  7 november een optreden in de Vredeskerk.

Een haast voor de hand liggend voorbeeld van “onderweg zijn” is  een heel praktische: een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

Al vele honderden jaren immers zijn er pelgrims in grote getalen onderweg; op weg naar Sint Jacobus.

In de 12e eeuw verscheen er een boekwerk, dat je wellicht de eerste toeristische reisgids zou kunnen noemen, de “Codex Calixtinus”.                                 Behalve een uitleg over de historie van de verering die de heilige Jacobus ten deel is gevallen, bevat het boek een aantal preken en gebeden. Daarnaast is een uitgebreid hoofdstuk toegevoegd met praktische tips voor de pelgrim. Over de route bijvoorbeeld, en over overnachtingsmogelijkheden, maar ook over de mogelijke gevaren die hen onderweg te wachten kunnen staan.

In deze Codex zijn ook een aantal pelgrimsliederen opgenomen; oude liederen, voor onderweg. Het zijn merendeels gezangen die sterk verwant zijn aan het gregoriaans. Daarnaast bevat het ook liederen, die al kenmerken hebben van vroege meerstemmigheid.

Afgewisseld met toepasselijke teksten en illustraties zal de Schola Cantorum een aantal van deze gezangen ten gehore brengen. Sommigen daarvan worden begeleid en ondersteund door middeleeuwse instrumenten: draailier, doedelzak en trom.

Ine Blom: draailier en trom,

Bert Verschoor: doedelzak.

Walther Halters: vormgeving.

Dirigent: Rudi Oomen

website Schola Cantorum Oosterhout: deschola.nl